Bana Hills

Địa điểm: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống Switch, Wifi và PABX Alcatel-Lucent.

Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans. Hệ thống bộ lưu điện UPS Gamatronic

Lĩnh vực hoạt động: Resort tiêu chuẩn 5*

Trả lời