Điện thoại IP (VoIP) là gì?

Điện thoại IP ( hay còn gọi là VOIP) càng được sử dụng nhiều trong các giải pháp IP Contact Center để thay thế cho điện thoại Analog truyền thống cũ vốn đã lỗi thời.

ĐỌC THÊM