Điện thoại IP (VoIP) là gì?

Điện thoại IP ( hay còn gọi là VOIP) càng được sử dụng nhiều trong các giải pháp IP Contact Center để thay thế cho điện thoại Analog truyền thống cũ vốn đã lỗi thời.

ĐỌC THÊM

Giải pháp nâng cấp tổng đài Analog lên VoIP (IP-PBX)

Xu hướng tất yếu của việc sử dụng một tổng đài IP PBX trong doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Những lợi ích của hệ thống IP Telephone ngày càng tăng dần và đã vượt qua khá xa những tiện ích cũng như hiệu quả công việc của hệ thống Telephone thông thường mang lại.

ĐỌC THÊM