UNIVERGE BLUE CONNECT

Giải pháp Truyền thông hợp nhất dựa trên đám mây (UC)

Mô tả

UNIVERGE BLUE® CONNECT kết hợp hệ thống điện thoại, trò chuyện, video, chia sẻ màn hình, quản lý tệp và cuộc gọi hội nghị thành một trải nghiệm thống nhất, phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nhu cầu và phong cách làm việc của bạn.

Cho phép các thiết bị di động trở thành một phần của hệ thống điện thoại CONNECT.
Tăng tính linh hoạt của của nhân viên với khả năng truy cập hầu như ở mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị.
Chuyển thư thoại thành văn bản và email để xử lý thư thoại hiệu quả.