Riviera Point

Địa điểm: Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Tòa nhà căn hộ cao cấp

Trả lời