Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Địa điểm: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans

Lĩnh vực hoạt động: Trường Đại học

Trả lời